Tvoja Stipendija – Prijavi se za stipendiju

Tvoja Stipendija – Prijavi se za stipendiju

Projekat „Tvoja stipendija“ je novčana i edukativna podrška namijenjena studentima i učenicima.
Odabrani kandidati dobijaju podršku za školovanje u vidu stipendije koja iznosi 50 € tokom 10 mjeseci u dinarskoj protivvrednosti.

Ovom stipendijom, učenici pored finansijske podrške stiču i dodatno neformalno obrazovanje. Upravo zato odobreni kandidati potpisuju ugovor u kojem je jedna od stavki da pristaju da pohađaju obuke i da aktivno učestvovati u projektima korisnim za zanednicu. Organizujemo za njih radionice, predavanja, seminare i projekte koji za cilj imaju unapređenje uslova života studenata, njihovo karijerno usavršavanje i aktivizam u zajednici.

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola, kao i studenti osnovnih i master studija.

Na konkurs za dodjelu stipendija mogu se prijaviti:

 1. Studenti od II do IV godine osnovnih studija kao i studenti na master studijama;
 2. Učenici od I do IV razreda srednje škole.

Stipendija se dodjeljuje prema sljedećim kriterijumima, tj. prema sljedećim grupama studenata /učenika:

 • Prva grupa su studenti i učenici sa dobrim prosjekom ocjena i oni koji su ostvarili dobre rezultate u dosadašnjem školovanju;
 • Druga grupa su studenti i učenici koji dolaze iz porodica sa niskim mjesečnim primanjima;
 • Treća grupa su studenti i učenici bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim i težim bolestima. Studenti iz ove grupe mogu konkurisati od I godine fakulteta i iznad.

POTREBNA DOKUMENTA

Za apliciranje na konkurs „Tvoja stipendija“ neophodno je popuniti i dostaviti:

 1. Prijavni formular – prijavni formilar se popunjava online. To možete učiniti klikom  ovdje
 2. Kopiju jednog identifikacionog dokumenta sa fotografijom (lična karta/đačka knjižica/indeks/pasoš);
 3. Potvrdu o upisu godine (2021/22), srednje škole/fakulteta/master studija;
 4. Potvrdu o položenim ispitima i potvrdu o prosjeku ocjena za prethodnu godinu (da biste dobili besplatnu potvrdu potrebno je da se obratite studentskom parlamentu i naglasite da je za konkurs “Tvoja stipendija”). Srednjoškolci dostavljaju kopije svedočanstva iz predhodnih godina školovanja.
 5. Potvrdu o visini primanja članova porodice koje su u radnom odnosu (koju izdaje poslodavac ili knjigovodstvena agencija).

(NAPOMENA: Tražena dokumentacija se prvo prilaže online putem prijavnog formulara, a zatim se donosi na uvid pri dolasku na intervju. Ukoliko prilikom online prijave budete imali problema možete se javiti lično u prostorijama Svetionika.)

Intervju

Kada prikupite dokumentaciju i popunite prijavni formular,  onda zakazujete termin za intervju putem ovog linka i donosite svu dokumentaciju na uvid zajedno sa sljedeća dva dokumenta:

 • Motivacionono pismo (popunjavate ga ručno) – klikom ovdje možete videti šta treba da sadrži motivaciono pismo;
 • Preporuku – klikom ovdje možete videti šta sadrži preporuka;

Kandidati iz osjetljivih društvenih grupa, osim gore navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osjetljivoj društvenoj grupi i to:

 • Kandidati bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad i umrlice preminulih roditelja;
 • Kandidati iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
 • Lica sa invaliditetom i lica sa težim hroničnim bolestima – mišljenje Interresorske komisije ili potvrdu Udruženja lica sa invaliditetom;

Dokumentaciju je potrebno dostaviti lično (dokumentaciju ne može dostaviti ni član uže porodice, već samo kandidat lično) u prostorijama Udruženja Svetionik. Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

DETALJNIJE O KRITERIJUMIMA ZA DOBIJANJE STIPENDIJA

Kriterijumi za dodjelu stipendije kandidatima su sljedeći:

 1. Uspjeh ostvaren u prethodnom školovanju;
 2. Socijalno-ekonomski status porodice, koji se utvrđuje na osnovu prosjeka ukupnih mjesečnih prihoda po članu porodice kandidata;
 3. Pripadnost kandidata osjetljivim društvenim grupama. Studenti i učenici bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima – također imaju pravo da podnesu zahtjev da se posebno rangiraju.
 4. Volontiranje i aktivizam. Važnu ulogu ima društvena aktivnost kandidata, odnosno da li volontira i učestvuje u akcijama i projektima koje su korisne za zajednicu. Projekat „Tvoja stipendija“ želi da promoviše i podstakne mlade da volontiraju i budu aktivan dio zajednice, zbog toga se ovaj kriterijum značajno boduje prilikom odabira kandidata, jer smatramo da je uloga svakog pojedinca da kroz društveni rad doprinosi svom okruženju.

Odabir stipendista vrši komisija sačinjena od predstavnika i donatora Udruženja Svetionik.

ROK I POSTUPAK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 25. oktobra do 3. decembra 2022. godine.

Prijava kandidata se vrši online.

Neblagovremeno dostavljena i nepotpuna konkursna dokumentacija, kao i dokumentacija podnijeta od strane neovlašćenih lica, neće biti razmatrana.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti lično (dokumentaciju ne može dostaviti ni član uže porodice, već samo kandidat lično).

Kandidati nakon online zakazivanja i odabira termina sa potrebnom konkursnom dokumentacijom dolaze u Udruženje Svetionik, ulica Šabana Koče br. 11.

Radno vrijeme za prijavu je četvrtkom, petakom i subotom od 11.00 – 14.00č.

Konačna rang-lista kandidata biće objavljena na internet stranici Udruženja Svetionik.

Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja iste. Korisniku stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, ukoliko korisnik napusti redovno školovanje ili neprisustvovanjem na redovne edukativne aktivnosti za stipendiste.

Odabrani kandidati dobijaju podršku za školovanje u vidu stipendije koja iznosi 50 EUR tokom 10 mjeseci u dinarskoj protivvrednosti.

Ovom stipendijom, učenici pored finansijske podrške stiču i dodatno neformalno obrazovanje. Upravo zato odobreni kandidati potpisuju ugovor u kojem je jedna od stavki da pristaju da pohađaju obuke i da aktivno učestvuju u projektima korisnim za zajednicu. Organizujemo za njih radionice, predavanja, seminare i projekte koji za cilj imaju unapređenje uslova života studenata, njihovo karijerno usavršavanje i aktivino učešće u zajednici.

ISPLATA STIPENDIJE

Za tekuću školsku godinu stipendija se isplaćuje studentu/učeniku u iznosu od 500 EUR na 10 jednakih mjesečnih rata putem tekućeg računa u dinarskoj protivvrednosti.

Broj stipendija utvrđuje se na osnovu prikupljenih sredstava u okviru kampanje „Doniraj stipendiju“. Detaljnije o kampanji i načinima pružanja podrške studentima možete vidjeti na sljedećem linku.

VAŽNE SMJERNICE

Prvo popunjavate online aplikacioni formular i online prilažete dokumenta. Zatim online zakazujete termin za intervju, nakon čega, prilikom dolaska na intervju, dostavljate potrebnu dokumentaciju na uvid. Motivaciono pismo je obavezno i ima veoma važnu ulogu prilikom odabira kandidata za stipendiranje.

Srećno!