10 godina rada Udruženja – Projekat “Dom za sve”

10 godina rada Udruženja – Projekat “Dom za sve”

Cilj ovog projekta je renoviranje i/ili izgradnja novih domova, za samohrane roditelje sa malom djecom i za socijalno ugrožene porodice.

Do sada smo zahvaljujući donatorima uspjeli da izgradimo dvije i da renoviramo jednu kuću.

Vrijednost projekta iznosi 80.000 eura.