Stažiraj u Svetioniku

Stažiraj u Svetioniku

Udruženje Svetionik pokreće program prakse pri čemu raspisuje javni poziv za praktikante/kinje (volonter, stažista).

Prijava se vrši putem aplikacionog formulara koji se nalazi u nastavku: http://bit.ly/2MqtOVL

Odabrani praktikanti/kinje će u dvomjesečnom periodu imati priliku da steknu praktična radna iskustva u oblasti upravljanja projektima i aktivno se uključe u aktuelne tokove u oblasti edukacije mladih, rad sa mladima, kao i humanitarni rad sa ugroženim kategorijama stanovništva. Imaće prilike da u okviru rada na predstojećim projektima organizuju i borave na ekskurzijama u našoj zemlji i inostranstvu.

Konkurs je otvoren do 05. januara 2020. godine.

Praktikanti/kinje specijalizovani za program, steći će nova znanja i iskustva o upravljanju projektima i učestvovanju na projektima. Odabrani praktikanti/kinje će učestvovati u sprovođenju programskih aktivnosti postojećih projekata, ali i u procesima planiranja i pisanja novih projektnih prijedloga iz najrazličitijih oblasti edukacije mladih i humanitarnog rada.

Učestvovaće na relevantnim radnim sastancima i događajima, voditi zapisnike, komunicirati sa organizacijama, partnerima i drugim saradnicima udruženja, asistirati u vođenju profila na društvenim mrežama Udruženja i sl.

Imaće prilike da u okviru rada na predstojećim projektima organizuju i borave na ekskurzijama u našoj zemlji i inostranstvu (Srbija, BiH, Crna Gora, Turska, Hrvatska…)

Poželjno je da su kandidati:

• Učestvovali u edukativnim programima, radionicama i
seminarima;
• aktivni volonteri/ke u udruženjima mladih i za mlade i u
ustanovama koje pružaju pomoć ugroženim kategorijama;
• vješti na društvenim mrežama;
• spremni na timski rad, ali se dobro snalaze i prilikom samostalnog rada;
• precizni i odgovorni u radu;
• motivisani za učenje i rad.

Očekuje se da stažisti na kraju perioda stažiranja steknu sledeće veštine, odnosno znanja:

• Pisanje projektnih prijedloga
• organizacija događaja
• poslovna komunikacija
• projektni menadžment
• rad sa mladima
• upoznavanje novih ljudi

Kako da se prijavim?

Prijava se vrši putem aplikacionog formulara koji se nalazi u nastavku.

Za stažiranje nije predviđena finansijska kompenzacija.

Nastavak rada u udruženju Svetionik na kraju stažiranja zavisiće od uspješnosti stažiranja, ali i od dostupnih projekata Udruženja.

Trajanje prakse:

Dva mjeseca, dva puta nedeljno po dva sata.
Mjesto izvršavanja prakse je u Novom Pazaru u prostoriama Udruženja.