“Akademija mladih istraživača – škola novinarstva”

“Akademija mladih istraživača – škola novinarstva”

“Akademija mladih istraživača – škola novinarstva” je edukativni program koji ima za cilj upoznavanje mladih sa novinarstvom i izvještavanjem, odnosno upoznavanje sa tehnikama istraživanja, pisanjem teksta, eseja i video izvještavanja.

Na akademiju će biti primljeno 20 mladih od 18 do 30 godina starosti koji imaju želju da nauče više o novinarstvu i tehnikama izvještavanja, te da se bliže upoznaju sa radom u medijima.

Akademija će obuhvatati 3 grupe aktivnosti:

program predavanja

– program mentorstva

– izradu završnog rada.

Predavanja i radionice će se realizovati tokom šest nedjelja.

U okviru akademije predviđen je i rad sa mentorima, medijskim stručnjacima i stručnjakinjama, iskusnim novinarima i novinarkama u oblastima koje se prepoznaju kao najvažnije za rad učesnika na ovom polju.

Za najuspješnije učesnike predviđene su novčane nagrade i mogućnost zaposlenja u partnerskim medijima.

Ovaj projekat je podržalo Bošnjačko nacionalno vijeće.

Iskoristi šansu, prijavi se!