BYS: FILMSKO VEČE – MALCOLM X 

BYS: FILMSKO VEČE – MALCOLM X 

„Ja sam za istinu, svejedno ko je izgovori. Ja sam za pravdu, svejedno ko je za nju ili protiv nje.“ (Malcolm X) 

Drugi film o kojem smo razgovarali bio je „Malcolm X“! 
Nakon što smo svi odgledali film, pričali smo o životu i djelu Malcolma X-a zajedno sa Ivanom Ejubom Kostićem. 
Ivan Ejub Kostić nas je detaljnije upoznao sa životom Malcolma X-a i ukazao na to da je upravo Malcolm simbol svih grupa, manjina, koje se bore za svoja prava i slobodu bez obzira gdje žive. 
Članovi Balkanske omladinske škole su nakon Kostićevog izlaganja, postavljali pitanja i davali svoja viđenja i komentare vezane za film ali i za aktivizam Malcolma X-a. 
Ivan Ejub Kostić je doktorand na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. 
Radio je kao predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum i jedan je od osnivača Balkanskog centra za Bliski istok, čiji je i izvršni direktor. 

Koautor je knjige „Progonjeni islam“ i knjige „Savremena islamska misao“ i „Religija, verovanje i građanski identitet“. Član je upravnog odbora Evropske muslimanske mreže sa sjedištem u Briselu i stalni je saradnik na izdanju Yearbook of Muslims in Europe. 
Autor je brojnih naučnih radova i tekstova iz oblasti islamskih studija. Čest je komentator za vodeće medije u zemlji i regionu na temu Bliskog istoka, islama i islamofobije.