BYS: Politika i (ne)demokratski procesi

BYS: Politika i (ne)demokratski procesi

“Demokratija je vladavina naroda, od strane naroda, za narod.”

U okviru Balkanske omladinske škole održano je predavanje na temu “Politika i (ne)demokratski procesi” s dr Bobanom Stojanovićem, politikologom i istaknutim političkim kritičarem. Mladi su kroz predavanje saznali više o različitim režimima, te su povučene paralele između političkih sistema u različitim zemljama. Polaznici su imali priliku da diskutuju i postavljaju pitanja predavaču kako bi proširili svoje znanje i vidike o politici.

Edukacija o politici i poznavanje svojih prava su ključni za aktivno učešće građana u demokratskim procesima, ističući time bitnost edukacije na tom polju. Razumevanje političkih sistema i procesa omogućava mladima da donose informisane odluke i da se angažuju u društvenim pitanjima.

Znanje o svojim pravima osnažuje pojedince da se bore za njihovu zaštitu i promociju, čime doprinose jačanju demokratije i ljudskih prava.