BYS: Radionica “Mentalna higijena”

BYS: Radionica “Mentalna higijena”

“Volju praviš sam.”

Blagostanje je stanje u kojem osoba ostvaruje svoj potencijal, nosi se sa svakodnevnim stresom života, da može produktivno raditi i u mogućnosti je da doprinosi svojoj zajednici.

Mentalno zdravlje je, između ostalog, brzo prilagođavanje na novonastale situacije. Mentalna higijena je podjednako važna kao i higijena tela. O temeljima mentalnog zdravlja, o zdravim osećanjima, o uzrocima nezdravih osećanja, o uticaju čovekovih izbora na mentalno zdravlje, o rešenjima, o efikasnosti tzv. Sokratovih pitanja, učesnicima je govorila mr Sabina Hajrović.

Predavač je istakao da su uzroci nezdravih osećanja uglavnom postojanja iracionalnih uverenja kao što su katastrofiranje, globalno vrednovanje, obezbređivanje pozitivnog, skok na zaključak. Osnovna definicija depresije i anksioznosti jesu napad na sebe. Učesnici su imali prilike da diskutuju o ovim informacijama, te i da podele svoje strahove i uverenja.