BYS: Radionica “Tim i timski rad”

BYS: Radionica “Tim i timski rad”

“Tim je mala grupa ljudi sa komplementarnim vještinama koji teže zajedničkim ciljevima za koje se smatraju odgovornim.”

Prva radionica Balkanske omladinske škole, održana u dvije grupe, protekla je u timskom duhu zahvaljujući treneru, Admiru Smajoviću. Trener je učesnicima prije svega prenio informacije o fazama u razvoju tima, o komunikaciji, o konfliktima i razlozima njihovog nastajanja, načinima rješavanja konflikata, kao i o karakteristikama uspješnih timova.

Učesnici su, zatim, stečeno znanje primjenili praktično kroz zadatke date od strane trenera na radionici, gdje su imali prilike da diskutuju o samim procesima timskog rada, gdje komunikacija ima presudnu ulogu.