BYS: RADIONICA – UVOD U DEBATU 

BYS: RADIONICA – UVOD U DEBATU 

Debata je konstruktivno sučeljavanje suprotstavljenih mišljenja i ima za cilj da iznađe optimalno rješenje za neko konkretno, problematično pitanje. 
_______________________________________________________________________________________________ 

Dvodnevnom radionicom “Uvod u debatu” počeli smo realizovanje nove, Balkanske omladinske škole. 

Trener ovih radionica je Ognjen Miladinović koji je dugi niz godina koordinator i predavač na mnogim projektima vezanim za debate širom Srbije. 

Svi članovi ovogodišnje škole imali su priliku da se upoznaju sa tehnikama debatovanja ali i koliko je samo znanje o načinu debatovanja značajno. 

Radionicu smo realizovali u dva dijela. Prvi dio bio je vezan za tehniku debate dok su u drugom dijelu polaznici škole, podijeljeni u grupe, vodili debate na zadate teme od strane predavača.