EDUKATIVNO PUTOVANJE NA GOLIJI 

EDUKATIVNO PUTOVANJE NA GOLIJI 

Za polaznike BYS (Balkanske omladinske škole) održano je edukativno jednodnevno putovanje na Goliji. 

Predavač na radionicama bio je Boško Mihailović. 

Studenti su na radionicama učili: 

Boravak na planini leti i zimi, tendencija porasta ljudi koji idu na planinu turistički i rekreativno, bezbednost na planini; 

Oprema za boravak na planini; Kako od svakodnevnih rekvizita odabrati pravu opremu za izlete i udoban boravak u prirodi). 

Radionica u prirodi (kretanje i ponašanje u grupi, loženje vatre);