Javne politike

Javne politike

Sa mladima održana radionica na temu “Aktivizam, javne politike i naša prava”

Učesnici Škole volonterizma i aktivizma imali su prilike da se upoznaju sa osnovama javnih politika, principima njihovog delovanja, kao i snagom građana, posebno mladih, da deluju na njihov rad. Kako je istakao, politika je u svom korenu jedna od najplemenitijih nauka, koja teži da stvori najbolje uslove u svim poljima za sve građane.

Trener na radionici, Almir Vučelj, svojim znanjem i dugogodišnjim iskustvom u OSCE-u, želeo je podstakne mlade na kritičko promišljanje, podučavajući ih kako mogu aktivno uzeti svoje mesto u društvu i uticati na promene radi boljeg okruženja.