MCS: Radionica “Aktivizam u zajednici”

MCS: Radionica “Aktivizam u zajednici”

”Nikada nemojte sumnjati da mala grupa odvažnih pojedinaca može promentit svet. Naprotiv, oni ga jedino i mogu menjati.”

Aktivizam predstavlja planirano ponašanje kojim se kroz aktivnosti kao što su podizanje svesti, vođenje kampanja, distribucija propagandnog materijala, stvaranje publiciteta i druge akcije, utiče na socijalne promene. Putem aktivizma pažnja se skreće na ugroženu populaciju ili okolinu, kao i na probleme koji se tu zatiču, a kojima se određena aktivistička grupa bavi, da bi se predupredilo izvesno stanje, propitala konkretna situacija i ciljana grupacija zaštitila.

Volontiranje se u najširem smislu definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili celog društva. Ova aktivnost se javlja u raznim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne samopomoći do organizovanog delovanja zajednice u kriznim periodima, kao i do pokušaja pomoći u sprečavanju i zaustavljanju sukoba i suzbijanja siromaštva. Volontiranje je deo istorije gotovo svake civilizacije.

Učesnici MultiCool School programa imali su priliku da saznaju koje vrste aktivizma i volonterizma postoje i upoznaju se sa akcijama koje su mladi u našoj sredini samostalno osmisli i realizovali u prethodnom periodu.
Podeljeni u nekoliko grupa timskim radom su i sami imali priliku da osmisle aktivnosti koje žele da realizuju u svojoj zajednici i time podstaknu pozitivne promene u društvu.