MCS – SAVREMENI IZAZOVI U MULTIKULTURALNOJ POLITICI U EVROPI I NA BALKANU 

MCS – SAVREMENI IZAZOVI U MULTIKULTURALNOJ POLITICI U EVROPI I NA BALKANU 

Ivan Ejub Kostić je doktorant na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Filološkom fakultetu na katedri za orijentalistiku, arapski jezik i književnost gde je završio i magistarske studije. Jedan je od osnivača Balkanskog centra za Bliski istok, čiji je i direktor postao 2013. godine. 

Predavanje “Savremeni izazovi multikulturalnoj politici u Evropi i Blakanu” održano je u okviru projekta “MultiCool School – School of Multicultural Dialoque”. Projekat realizuju udruženje Svetionik, Akademska inicijativa Forum 10 i udruženje Reakt uz podršku Nacionalnog Demokratakog Instituta (NDI).