Poseta direktorke NDI – Nacionalnog Demokratskog Instituta

Poseta direktorke NDI – Nacionalnog Demokratskog Instituta

Imali smo priliku da u našem udruženju ugostimo direktorku NDI – Nacionalnog Demokratskog Instituta iz Vašingtona, gospođu Meri Gunderson kao i koordinatorku NDI za Srbiju, Suzanu Bošković. Svrha njihove posete bila je da se upoznaju sa radom organizacija Svetionik i Reakt, ali i sa aktivnim učesnicima programa MultiCool School.

Njihov dolazak pružio nam je priliku da prodiskutujemo o potencijalnim putevima za unapređenje programa, ali i da razmislimo o različitim pristupima kojima možemo da se dodatno angažujemo sa mladima.

Sastanak je održan i sa mladima, aktivnim učesnicima MultiCool School programa. Oni su sa nama podelili svoje dragocene utiske, iskustva i predloge za dalje uspešno vođenje programa.

MultiCool School je program koji je posebno dizajniran za mlade od 17 do 30 godina, bez obzira na njihova religijska opredeljenja. Kroz ovaj program, mladi iz Novog Pazara, Tutina, Raške, Sjenice, kao i iz susednih opština, imali su priliku da učestvuju u edukativnim i zabavnim aktivnostima.

Ove aktivnosti su osmišljene tako da jačaju unutrašnje kapacitete mladih i podstiču saradnjun i dijalog.

Iskreno se zahvaljujemo NDI na kontinuiranoj podršci. Odlučni smo da nastavimo da pružamo još više prilika i podrške mladim u našoj zajednici, udružujući naše snage.