PREDAVANJE – UMJETNOST, PUBLIKA, (KULTURNA) POLITIKA 

PREDAVANJE – UMJETNOST, PUBLIKA, (KULTURNA) POLITIKA 

“Umjetnost je prava ako je iskrena. Veliki je umjetnik koji ume da uhvati pokret duše.” Svijet umjetnosti od njegovog početka koji datira od kad i čovjekovo postojanje pa do danas, kroz arhitekturu i slikarstvo predstavljen je učesnicima programa Balkan Youth School predavanjem “Umjetnost, publika, (kulturna) politika.” Naime, prof. Tamara Ognjević je kroz najveća dijela u historiji umjetnosti rukom umjetnika u slušaocima uspjela da naslika historiju umjetnosti uzimajući upravo čovjeka i ono u njemu kao izvor svakog nadahnuća. Šta je posao umjetnika u našem vremenu? Pitanje je na koje će odgovoriti sâmo vrijeme. Zanimljiva koincidencija da je datum održanog predavanja dan kada je rođen jedan od najvećih umjetnika, Mimar Sinan, možda je šapat onog vremena ovom vremenu, ili je, pak, vrijeme uvijek isto? Ostavićemo to umjetnicima. 

O predavaču: Msr. Tamara Ognjević je historičarka umjetnosti, pisac i gastroheritolog. Jedan je od najvećih kulturnih navigatora u Srbiji. Osnivač je i direktor Artis centra, potpresednica Nacionalnog komiteta Međunarodnog saveta muzeja (ICOM Serbia) i nezavisni istraživač pri Evropskom institutu za historiju i kulturu hrane sa sedištem u Turu, Francuska. Autor je brojnih stručnih i popularnih tekstova i knjiga u oblasti umjetnosti, kulturnog nasljeđa, komunikacije i turizma.