PROGRAM PODRŠKE LIČNOM RAZVOJU MLADIH 

PROGRAM PODRŠKE LIČNOM RAZVOJU MLADIH 

Predstavljamo vam detalje o programu podrške ličnom razvoju mladih koji će se realizovati u narednih 6 meseci. Program je zamišljen kroz ciklus radionica podeljenih u 6 grupa i individualna psihološka savetovanja za mlade. Ciklus radionica za svaku grupu obuhvata 4 tročasovna ili četvoročasovna susreta. Ponuđeno je 6 grupa, a svako ko želi da pohađa ovaj program će imati priliku da odabere koja mu grupa odgovara. 

Radionica se odnose na sledeće tematske celine: 

1. Mentalno zdravlje 
2. Životne veštine 

Mladima koji učestvuju na programu ćemo ponuditi i uslugu individualnog psihološka savetovanja. 

U nastavku možete pročitati detaljnije o svakoj obuci a na kraju dokumenta imate ponuđene datume i grupe, gde je potrebno da nakon što odlučite koja vam grupa najviše odgovara da se putem linka prijavite. Naglašavamo da je broj učesnika za svaku grupu ograničen a prednost imaju upravo oni koji se prvi prijave. 

MENTALNO ZDRAVLJE 

Cilj je da kroz radionice pomognemo mladima da povećaju nivo samopoštovanja i da što bezbolnije prođu kroz ovu specifičnu razvojnu fazu, koju mogu pratiti i različita anksiozna i depresivna stanja. 
Učenje o osnovnim psihološkim poremećajima (klasifikacija, simptomatologija, ponašajni obrasci, kome se i kada obratiti, ukoliko prepoznaju iste). 

Ciklus radionica se odnosi na sledeće tematske celine: 

• Radionica 1: Uvod u emocije i emocionalna pismenost 
• Radionica 2: Greške u razmišljanju 
• Radionica 3: Poruke u komunikaciji 
• Radionica 4: Stres, anksioznost i depresija 

ŽIVOTNE VEŠTINE 

Ciklus radionica životnih veština namenjen je svima onima koji žele da se usavršavaju na ličnom i profesionalnom planu, koji žele da predstave sebe na najbolji mogući način. 

Ciklus radionica se odnosi na sledeće tematske celine: 

• Radionica 1: Motivacija i socijalne kompetencije 
• Radionica 2: Veštine komunikacije 
• Radionica 3: Predstavljanje sebe kroz kreativno prezentovanje 
• Radionica 4: Javni nastup – izaći iz konforne zone 

TERMINI OBUKA 

U periodu od maja do avgusta 2022. održaće se obuke na gore pomenute teme u 6 grupa. 
Svaka grupa će u periodu od mesec dana trajanja edukacije imati radionicu jednom nedeljno. 
U nastavku vam šaljemo datume za grupe, kako biste se prijavili na osnovu ponuđenih datuma. 

17. MAJ – 10. JUN 

I grupa 
MENTALNO ZDRAVLJE 
17.05.2022-10.06.2022. 

II grupa 
ŽIVOTNE VEŠTINE 
18.05.2022.- 09.06.2022. 

15. JUN – 10. JUL 

III grupa 
MENTALNO ZDRAVLJE 
14.06.2022.- 08.07.2022. 

IV grupa 
ŽIVOTNE VEŠTINE 
15.06.2022.- 07.07.2022. 

12. JUL – 08. AVGUST 

V grupa 
MENTALNO ZDRAVLJE 
12.07.2022.-05.08.2022. 

VI grupa 
ŽIVOTNE VEŠTINE 
13.07.2022.-04.08.2022. 

*** 

Udruženje Svetionik sprovodi projekat: Podrška ličnom razvoju mladih nakon pandemije, u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19 u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Udruženje Svetionik je jedna od podržanih OGD