Radionica za decu: “Prijatelji prirode”

Radionica za decu: “Prijatelji prirode”

“Imam pravo da budem dete, dete zaštitnik planete” 💚🌍

Održana je dečija radionica “Prijatelji prirode”, čiji je cilj bio da se deca kroz kreativnost, interakciju i igre, bolje upoznaju sa prirodom, kao i načinima na koje možemo zaštititi prirodu. Upoznali su se sa terminima ekologije i reciklaže, gde su nas oduševili svojim bistrim iskazima punim empatije za prirodu i naše okruženje. Radionica je protekla u duhu radosti, ali i brige zbog svih opasnosti koje prete prirodi i nama samima. Opet, u nama je ostao utisak radosti i nade u dečija dobra srca, koja će porasti u odrasle koji će čuvati sva prirodna dobra.

Zahvalni smo našim volonterima na aktivnom učešću u planiranju i realizaciji ove radionice, kao i roditeljima na poverenju.

Hvala Edinu Muratoviću na fotografijama 🤗