Saopštenje za javnost: Zaustaviti i osuditi nasilje danas, zbog budućih generacija

Saopštenje za javnost: Zaustaviti i osuditi nasilje danas, zbog budućih generacija


Povodom napada na Mirzu Aličkovića, društvenog aktivistu i predsjednika Udruženja Svetionik, njegovu
porodicu pred maloljetnom djecom, izdajemo sljedeće saopštenje za javnost:
Udruženje Svetionik najoštrije osuđuje nasilničko ponašanje svake vrste, posebno prema djeci i ženama
bez dovođenja u pitanje razlog takvog ponašanja.


Smatramo da napad na predsjednika Udruženja Svetionik, Mirzu Aličkovića, pred njegovom suprugom i
maloljetnim sinom, a nakon toga i napad na njegovu svastu i taštu pred četvoro maloljetne djece ne
smije proći nezapaženo, te da se treba izvršiti javni pritisak na institucije da pravično riješe ovaj slučaj.
Trebamo se zapitati, šta se dešava sa zajednicom i institucijama kada najbolji među nama, koji
konstantno rade na humanitarnim i edukativnim projektima za bolje stanje u društvu, bivaju nasilnički
napadnuti.


Svako nasilje rađa nasilje ukoliko mu se ne stane na kraj zakonom i društvenom osudom koja je od
izuzetnog značaja za sve danas, ali i buduće generacije u našoj zajednici.
Apelujemo na državne institucije kojima je posao uspostavljanje sigurnosti među građanima da učine da
se građani osjete bezbjednim, da informišu javnost o ishodima ovog slučaja, ali i drugih slučajeva kako bi
se u buduće spriječili nasilnički napadi. Ispravan, objektivan i pravičan ishod jednog slučaja i javno
obavještenje o istom sprečava buduće nasilnike koji imaju namjeru počiniti nasilje.


S obzirom na to da Udruženje Svetionik godinama unazad radi sa mladim ljudima, pored ostalog i na
edukaciji nenasilničkog govora, te da članovi ovog Udruženja aktivno prate i podržavaju sve građanske
apele protiv nasilja, nastavićemo, upravo zbog tih mladih i budućih generacija, da pratimo ishod ovog,
ali i ostalih sličnih slučajeva.


Ovim putem se Upravni Odbor Udruženja Svetionik zahvaljuje svim nevladinim organizacijama i
pojedincima na prepoznavanju dugogodišnjeg rada i truda Udruženja kao dobrog za zajednicu, ali i na
izraženoj podršci koja je upućena našem predsjedniku, Mirzi Aličkoviću, i njegovoj porodici.
Hvala vam što pokazujete da veći dio našeg društva teži ka zdravim vrijednostima, kao i želju da
pomognete i time pokažete da Svetionik, njegovi članovi, svaki građanin, ima podršku zajednice onda
kada najviše treba.


U želji da zajedno stanemo na put nasilju i budemo društvo koje će ga glasno osuđivati te se zalagati za svakog pojedinca, gajeći zdrave vrijednosti u društvu.


Upravni Odbor Udruženja Svetionik