TRIBINA I PROMOCIJA KNJIGE – SAVREMENA ISLAMSKA MISAO

Šta je savremena islamska misao? Ko su najznačajniji savremeni islamski mislioci? Koja su pitanja i najznačajniji izazovi koji danas stoje pred islamskim misliocima i muslimanima širom sveta?

Na navedena pitanja, tokom promocije knjige Savremena islamska misao, odgovore će pokušati da pruže mr Muhamed ef. Demirović i njen priređivač mr Ivan Ejub Kostić.

Sreda, 06.11.2019.god. u Galeriji MMC u 19:00 h.

Inače, u hrestomatiji Savremena islamska misao prvi put su na bosansko-hrvatsko-srpskom jeziku na jednom mestu objavljeni radovi više od trideset najznačajnijih savremenih islamskih mislilaca, među kojima su: Hasan el-Bana, prof. dr Tarik Ramadan, Ahmet Davutoglu, Jusuf el-Karadavi, Sejid Hosein Nasr, Rašid el-Ganuši, Abu-’l-Ala Mevdudi, Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Zijaudin Sardar, Ismail el-Faruki, Šuruk Naguib, Amina Vadud, Aziza el-Hibri, Fethi Osman, i mnogi drugi. Hrestomatija, na više od 500 strana, sadrži trideset sedam radova islamskih mislilaca koji pokrivaju široki spektar oblasti društvenih nauka i teorija poput: političke nauke, prava, etike, filozofije, teorije roda, teorije društvenih pokreta, kao i pitanja odnosa islamske civilizacije i Zapada.

Knjiga Savremena islamska misao koja je publikovana od Balkanskog centra za Bliski istok, Beograd i Centra za napredne studije, Sarajevo biće dostupna na promociji sa 50% popusta za 800 dinara. Osim toga, na promociji će biti dostupna i iznimno dragocena knjiga prof. dr Fikreta Karčića Muslimani Balkana – Istočno pitanje u XX vijeku takođe po promotivnoj ceni od 600 dinara.