Uloga mladih u civilnom društvu

Uloga mladih u civilnom društvu

Dijalog mladih sa našim predavačem, dr Amrom Hodžić Jejna, bila je izvanredna prilika da saznaju više o mogućnostima učešća u funkcionisanju i radu zajednice, menjanja onoga što im se ne sviđa, biranja aktivne i pasivne uloge u društvu i posledicama. Kroz međusobno predstavljanje, osim osnovnih informacija o sebi, mladi su podelili svoje stavove i želje u vezi svoje uloge društvu. Predavač je, između ostalog, istakla da je za dobro delovanje u zajednici neophodan rad na sebi potencirajući bitnost posvećenosti zanimanju koje odaberemo. Na taj način će se izbeći površan pristup stvarima, a kvalitetan rad će uvek iznedriti dobre rezultate.

Mi se Amri zahvaljujemo na inspirativnom i edukativnom dijalogu, a mladima želimo da ostvare svoj puni potencijal.