Dokumentarni film – Analiza i diskusija

“Put do pronalaska onog ka čemu želimo da usmerimo svoje biće i fokus, životno je putovanje unutar nas samih.”Sa grupom stipendista održano je gledanje dva kraća dokumentarca, nakon čega je diskutovano o istom. Teme dokumentaraca su bile “Fokus” i “Anksioznost”. Temom “Fokus” obuhvaćena su pitanja poput: može li se mozak fokusirati na dve stvari istovremeno, kako se u svetu sve većih okolnih stimulansa, uticaja tehnologije, fokusirati, koliki je fokus unutar nas samih, koje su metode fokusiranja, kako odabrati fokus.Dokumentarac “Anksioznost”, dotakao se čoveka kao bića podležnog razvijanju strahova koji remete svakodnevnicu, a čiji su uzroci i manifestacije kompleksni i često zahtevaju pomoć stručnjaka. Anksioznost je prisutna od kada je i sveta, te je ona zajedničko stanje svih ljudi na planeti. Ta činjenica ukazuje na jednostavnu istinu da niko nije sam u svom problemu, i da se puno toga može uraditi ako se reaguje na vreme. Paralelno sa tim, postojanje poremećaja anksioznosti jeste alarm na bitnost negovanja mentalnog zdravlja, kao najbolji oblik prevencije različitih mentalnih poremećaja.Oba dokumentarca su pokrenula diskusiju među stipendistima, gde su mladi imali prilike da razmene svoje stavove, iskustva, mišljenja, nedoumice o gore navedenim temama.