BYS – JAVNE POLITIKE 

BYS – JAVNE POLITIKE 

Radionica “JAVNE POLITIKE” 
Predavač: Boban Stojanović 

“Javne politike ne kreiraju anđeli, već politički proces koji je daleko od savršenog.” 

Demokratija je politički sistem baziran na mogućnosti da narod može da bira svoje predstavnike. 
Da li je Srbija demokratska država ? 
Da li kod nas postoji sloboda izbora ? 
Da li je borba za vlast nešto loše ? – samo su neke od stavki koje su obrađene pri ovoj radionici. 

Učesnici “Act projekta” i “Balkanske Omladinske škole” imali su priliku da svojim prisustvom i interakcijom prošire svoje znanje iz ove oblasti.