BYS: PREDAVANJE U BEOGRADU – I DIO 

BYS: PREDAVANJE U BEOGRADU – I DIO 

Šta je demokratija i koje su odlike savremenih demokratija? Kako funkcioniše izborni a kako partijski sistem? Kako funkcioniše lokalna samouprava i šta su to javne politike? 

Na sva ova pitanja, učesnici Balkanske omladinske škole, dobili su odgovore od strane predavača Bojana Stojanovića, magistra politikologije i političkog komentatora u našoj zemlji. 

Predavanja se održavaju u Beogradu, gdje smo, u okviru pomenutih tema, imali i temu “Uloga organizacija civilnog društva i aktivizam” a o kojoj nam je govorio Dobrica Veselinović.