BYS – PREDAVANJE: UVOD U PRAVO

Pravo je sistem pravnih propisa kojima se regulišu društveni odnosi, čija primjena je sankcionisana od strane države.

________________________________________________________________________________________________________

Šta svako treba da zna o pravu? Na koji način se razlikuje pravo od pravde i pravičnosti? I još mnogo pitanja smo imali vezanih za prava na koja smo dobili odgovore od uvaženog profesora Emira Ćorovića.

U okviru Balkanske omladinske škole, danas smo realizovali predavanje „Uvod u pravo“ na kojem su učesnici imali priliku da se upoznaju sa osnovima prava i pravnog sistema naše države.

Učesnici su u toku predavanja aktivno učestvovali postavljajući pitanja i davajući komentare na postavljlene teze od strane profesora, što je ujedno i cilj ove vrste predavanja.

Balkanska omladinska škola će se realizovati u naredna tri mjeseca, gdje će se organizovati niz ovakvih i sličnih predavanja vezanih za različite teme, kao i radionice od strane vrhunskih trenera i predavača.