DIJALOG SA HAJRIZOM BRČVAKOM 

DIJALOG SA HAJRIZOM BRČVAKOM 

„Smatram da sve što čovjek učini drugom, bilo to dobro ili loše, čini sebi, a onaj ko daje nikada neće biti na gubitku“. 
Hajriz Brčvak, vlasnik jedne od najuspješnijih firmi u Njemačkoj, vodio je caffe dijalog sa polaznicima Balkanske omladinske škole na temu preduzetništva. Pričajući o tome kako su ga konstantni usponi i padovi doveli do toga da je sada vlasnik firme čija se vrijednost meri u milionima, podijelio je sa njima svoje životno iskustvo, navodeći primjere i iz svog privatnog života. 
Ono što je posebno naglasio jeste da uvek treba imati pozitivan duh i ne posrnuti. Osim toga, kao neko ko se bavi dobrotvornim radom, i dobitnik je nekoliko prestižnih priznanja za filantropiju, naglasio je da je pomaganje zajednici jedan od najbitnijih faktora uspjeha. 
Nakon druženja sa uvaženim preduzetnikom, polaznici su imali priliku da prošetaju Barom i budu gosti na ručku u njegovom restoranu „Stara Čaršija“. 
Ovom prilikom im se zahvaljujemo na srdačnom gostoprimstvu.