Efikasna komunikacija i medijacija

Efikasna komunikacija i medijacija

Čuti i slušati nije isto. Aktivno slušanje je neophodnan segment dobre komunikacije.

Reč komunikacija dolazi od lat. communicatio što znači razgovor (ali i zajednica; sudelovanje). U prenesenom značenju, komunikacija uvek teži ka konekciji sa drugim bićem te je ona osnova građenja međuljudskih odnosa.

Medijski kritičar i teoretičar James Carey je famozno definisao komunikaciju kao “simbolički proces u kojem se stvara, održava, popravlja i transformiše realnost”, predlažući da definišemo našu realnost putem deljenja iskustva sa drugima. Dakle, komunikacija, stara koliko i svet, definiše odnose i realnost.

Učesnici Omladinske škole volonterizma i aktivizma su od mr Sabine Hajrović imali prilike da čuju više o značaju komunikacije, vrstama komunikacije, preprekama u komunikaciji, o tome kako različite vrste komunikacije utiču na percepciju nasih samih kao i sveta oko nas. Učesnici su sa trenerom diskutovali i delili svoja iskustva u komunikaciji, te su zajedno prepoznavali prepreke u ostvarenju dobre komunikacije.