EU-Info dan u Novom Pazaru

EU-Info dan u Novom Pazaru

U okviru inicijative EU Resurs centra za civilno društvo, imali smo čast da predstavimo program i načine podrške udruženjima i neformalnim grupama iz regiona, kao i pojedinačnim građanima.

Na skupu smo razgovarali o ključnim potrebama i izazovima naših zajednica u saradnji sa predstavnicima Beogradske otvorene škole (BOŠ) i UCPD, gospodinom Ekmelom Čizmečiogluom, predstavnikom Delegacije Evropske unije u Srbiji, kao i predstavnicima udruženja i građana.

Svečano potpisivanje ugovora o finansijskoj podršci za 10 neformalnih grupa, koje je uručio gospodin Čizmečioglu, označilo je novi korak ka realizaciji njihovih ideja.

Neformalne grupe, koje su dobile podršku, takođe su imale priliku da predstave svoje aktivnosti. Podsećamo da će ovih 10 inicijativa tokom narednih 5 meseci sprovoditi svoje aktivnosti u 7 opština našeg regiona.

Podršku za realizaciju pruža EU Resurs centar, koji vodi BOŠ sa partnerima, a finansira EU.