JAVNA TRIBINA NA TEMU ‘’IZAZOVI MLADIH U DANAŠNJEM VREMENU’’ 

JAVNA TRIBINA NA TEMU ‘’IZAZOVI MLADIH U DANAŠNJEM VREMENU’’ 

Javna tribina na temu ‘’Izazovi mladih u današnjem vremenu’’, predavači mr Muhamed Demirović i dr Dejan Mirčić 
Adolescencija, poput žile kucavice mladosti, period je života kada je većina blagoslovljena njenom vitalnošću i lepotom, fleksibilnošću i sposobnošću, ali i suočena sa mnogim izazovima. Jedno od osnovnih obeležja adolescencije jeste traganje za vlastitim identitetom, što je često propraćeno snažnom željom za nezavisnošću od odraslih ljudi, u prvom redu od roditelja, potom i od nastavnika te drugih autoriteta. 
Važno je uvideti šta tišti naše mlade, s kojim se poteškoćama suočavaju, kako oni vide i doživljavaju svoje probleme. Bliže upoznati njihovu percepciju. 
Interakcija predavanja je ovog puta bila osmišljena tako što su predavači odgovarali na prethodno pripremljena pitanja od strane učesnika MultiCool Scholl-a i Balkan Youth School-a, te je prošlo u dinamičnom duhu. Zahvaljujemo se cenjenim predavačima i moderatorki, Mileni Mutavdžić.