Odlaganje akreditacije na DUNP-u

Odlaganje akreditacije na DUNP-u

Izražavamo zabrinutost zbog odlaganja akreditacije na DUNP-u

Udruženje “Svetionik” je sa velikom zabrinutošću primilo informaciju o odlaganju akreditacije studijskih programa prava, ekonomije, i srpske književnosti i jezika na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru (DUNP). Razumemo i podržavamo zabrinutost nastavnika DUNP-a ali i cele zajednice povodom ove situacije.

Kao organizacija koja se dugi niz godina bavi podrškom studentima kroz stipendije, obuke i volonterske programe, smatramo da je ovakva odluka izuzetno štetna za mlade ljude koji su planirali da upišu ove studijske programe. Izražavamo solidarnost sa svim studentima, njihovim porodicama, kao i sa profesorima i saradnicima DUNP-a

U svom dugogodišnjem radu, udruženje “Svetionik” je imalo izvanrednu saradnju sa profesorima i saradnicima DUNP-a. Naša iskustva sa njima su bila izuzetno pozitivna, i želimo da istaknemo njihovu posvećenost, stručnost i profesionalnost.

Zabrinuti smo za kvalitet obrazovanja u Sandžaku, a posebno za sudbinu studijskih programa DUNP-a koji su prepoznati kao neki od najkvalitetnijih u Srbiji i šire. Smatramo da ova situacija stvara nepotrebnu neizvesnost i stres za sve uključene strane.

Pozivamo sve odgovorne institucije da razmotre situaciju i što pre donesu odluku koja će biti u najboljem interesu studenata, nastavnog osoblja, ali i čitave obrazovne zajednice. Tražimo transparentnost u procesu i pozivamo nadležne organe da javnosti saopšte sve razloge koji su doveli do ove situacije.

Udruženje “Svetionik” će nastaviti da prati ovu situaciju i pruža podršku studentima, kao i nastavnom osoblju DUNP-a. Verujemo u važnost obrazovanja i nastavićemo da se zalažemo za prava i interese svih studenata u našoj zemlji.

Udruženje “Svetionik”