ODRZANA RADIONICA “PISANJE PROJEKATA” 

ODRZANA RADIONICA “PISANJE PROJEKATA” 

Radionice na temu „Pisanje projekata“ su nam uvijek zanimljive i od velikog značaja! 
Na jednoj takvoj radionici, razgovarali smo o tome na šta se najviše treba fokusirati u toku pisanja projekta, kako se određuje i kreira budžet te kako mapirati potencijalne donatore za pokretanje biznisa.