Balkan Youth School / Balkanska omladinska škola

Balkanska omladinska škola je obrazovna platforma za talentirane i uspješne mlade ljude sa ciljem proširivanja postojećih znanja, unapređivanja mogućnosti za lični razvoj ali i aktivnog učešća u razvoju svoje zajednice.

Studijski program je organizovan kroz module, obezbjeđujući osnovna znanja iz historije, umjetnosti, prava, ekonomije, filozofije, psihologije, književnosti, političkih nauka, medija, religijskih nauka i studija kulture, u vremenskom intervalu od četiri mjeseca.
Moduli koje ćemo organizovati sadrže predavanja, radionice, klub knjige (druženje sa istaknutim književnicima i komentar odabranih djela iz svjetske i domaće književnosti;), javne tribine, debate, filmske projekcije i edukativna putovanja (Istanbul, Podgorica i Beograd).

Predavanja će držati univerzitetski profesori i predavači iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Turske.
Svi učesnici će dobiti sertifikat o pohađanju BYS škole a najaktivniji učenik dobija novčanu stipendiju na godinu dana.
Svi troškovi programa su pokriveni od strane organizatora.
Aplikanti su obavezni da se prijave do 26.02. 2021. godine.

NAČIN PRIJAVE:

1. Popunjavanje online formulara na linku

2. Slanje CV-a na mail svetionik@hotmail.rs

Pravo na apliciranje za Balkansku omladinsku školu imaju mladi od 19-29 god.

Mjesto održavanja Balkanske omladinske škole je Novi Pazar.
Ovaj projekat realizuje Udruženje Svetionik uz podršku YTB – Presidency For Turks Abroad And Related Communities i Vlade Republike Turske.

Opširnije o programu

U današnje vrijeme sve češće nailazimo na nezadovoljstvo postojećim edukativnim sistemom, kao i zasićenje klasičnim formama i ustaljenim konceptom prenošenja znanja, kako kod učenika tako i kod predavača. Etatizovani nastavni planovi u školama, najčešće su preobimni, često anahroni i ne nude dovoljno funkcionalnih znanja Učenici bivaju demotivisani i nezainteresovani, jer se od njih očekuje reproduktivno znanje, koje ne budi intelektualnu radoznalost, niti daje mogućnost primjene stečenih znanja, ni u nastavku školovanja, niti u odabranoj struci. Vještina i metodička umješnost predavača može premostiti neke, ali ne i sve nedostatke ovako zasnovanog obrazovanja.

Balkanska škola je koncipirana kao neformalna obrazovna platforma koja nudi širok spektar znanja iz različitih oblasti humanističkih i društvenih nauka za studente i postdiplomce koji žele da prošire naučne vidike. Kroz Balkansku školu želimo učenicima da proširimo saznanja i interesovanja i ponudimo podsticajne radionice i debate, autentični i kreativni pristup gradivu i otvorimo nove, životno aktuelne teme, koje mogu u velikoj meri promijeniti njihov stav prema učenju i nauci, prema intelektualnom usavršavanju, te prema vrjednovanju sopstvenih kognitivnih veština i njihovom usavršavanju.
Studijski program je organizovan kroz module, obezbjeđujući proširivanje osnovnih znanja iz historije, umjetnosti, prava, ekonomije, književnosti, političkih nauka, religijskih nauka i studije kulture. Cilj ovog programa je da na neformalan, originalan, inovativan, a ujedno i zabavan način pruži znanje polaznicima, ujedno podstičući ih na kritičko promišljanje.

Cijeli program obuhvatio bi vremenski interval od 4 mjeseca, gdje bi ista grupa polaznika pohadjala dva kontekstualno različita semestra na godišnjem nivou, te bi na taj način objedinili sve oblasti. Broj učenika u jednom modulu bi bio 50.
Oblasti koje planiramo da obradimo su: književnost, umjetnost, ekonomija, politika, pravo, filozofija, psihologija, historija, religija, socijologija, mediji i komunikologija. Program sadrži 30 predavanja, (svako predavanje će se sastojati od dva školska časa) 3 javne tribine, 13 radionica, 4 kluba knjige i 6 filmske projekcije.

Pravo na apliciranje za Balkansku omladinsku školu imaju mladi od 19-29 god. Prijave će se vršiti slanjem CV-a i motivacionog pisma (otkucano na A4 formatu jednog lista prapira), a selekcija će se vršiti ličnim intervjuom. Predavanja će se održavati na bosanskom jeziku.

Predavači balkanske škole su doktori nauka, eminentni stručnjaci iz svojih oblasti u našoj zemlji i regionu, koji će učenike usmjeravati ka razumijevanju, kako lokalnog, tako i globalnog konteksta. Sam čin predavanja neće se odvijati na klasičan način, u kome se po nepisanom pravilu podrazumjeva pasivnost učenika, već će fokus biti na interaktivnosti i razvijanju kritičkog stava. Pored pomenutih aktivnosti planiramo i edukativna putovanja (Istanbul, Podgorica i Beograd).

Balkanska škola teži, kako intelektualnom, tako i kulturnom i duhovnom razvoju, čineći od polaznika potpune, kompetentne i elokventne osobe, koje su spremne da budu vođe.Dobrim metodičkim i pedagoškim pristupom, iskusni predavači će, u okviru dodatnog i neformalnog obrazovanja, podstaći novu radoznalost za već poznate naučne oblasti, probuditi interesovanja za nove i ponuditi učesnicima intelektualne izazove, kroz kritičko promišljanje i sticanje funkcionalnih znanja. Jedan od veoma bitnih ciljeva Balkanske škole je preventivno djelovanje, u cilju zaštite od sve češće prisutnog radikalizma i ekstremizma, kroz obradjivanje njegovih uzroka, manifestacija i načina njihovog eliminisanja i suzbijanja, te proširivanje shvatanja mladih općenito i razumijevanja suštine tih pojava posebno.

Učenici koji se budu istakli kao najbolji biće stipendirani kroz dalje formalno obrazovanje.

Mjesto održavanja Balkanske omladinske škole su Novi Pazar i Tutin.

Aplikanti su obavezni da se prijave najkasnije do 26.02.2021.godine.

Smatramo da budućnost pripada mladim, talentovanim i hrabrim ljudima, koji su sposobni da duboko i temeljno pristupe svijetu u kome žive i da u skladu sa tim zauzmu stav koji ne isključuje kritički um. Posebno želimo da stavimo akcenat na izgradnju univerzalnih moralnih vrijednosti, lijepog bontona i duhovnosti, na koje formalno obrazovanje skoro da se više i ne osvrće, a za kojima je danas sve veća nestašica.