POSJETA KOMS-A NAŠEM UDRUŽENJU 

POSJETA KOMS-A NAŠEM UDRUŽENJU 

Tokom današnje posjete Krovne organizacije mladih Srbije našem Udruženju, predstavili smo bliže naš rad, kao i programe i aktivnosti koje uključuju mlade sa našeg lokala. Razgovarali smo o ključnim izazovima i poboljšanju rada, kao i o unapređenju položaja mladih na našim prostorima. 

Udruženje Svetionik je pridružena članica KOMS-a od 2018., a uskoro će biti i punopravna članica! Radujemo se budućoj saradnji. 

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez 109 udruženja mladih i za mlade, koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko tijelo mladih u Srbiji. KOMS je, zapravo, zagovaračka platforma za unapređenje položaja mladih i djeluje kao spona između mladih, svojih organizacija članica i različitih donosioca odluka i pružaoca programa i usluga za mlade (prije svega države i institucija). 

Dakle, KOMS zagovara unapređenje položaja mladih u Srbiji. 

Pored Svetionika, jos 3 organizacije iz Novog Pazara su članice KOMS-a, i ono za šta ćemo se u budućnosti zalagati jeste da se glas mladih sa ovih prostora, kroz konstruktivan rad i dobrobit svih, daleko čuje. 

Veliko hvala @komsmladi