Potpisan ugovor za projekat Podrška ličnom razvoju mladih

Potpisan ugovor za projekat Podrška ličnom razvoju mladih

Udruženje SVETIONIK dobilo je podršku u okviru grant šeme ACT podrška zagovaračkim inicijativama za ublažavanje posledica COVID-19 za projekat Podrška ličnom razvoju mladih nakon pandemije.

U beogradskom Muzeju nauke i tehnike održan je SIGNACT 2022. godini, kojom je obeležen početak sprovođenja sedam novih projekata koji su dobili finansijsku podršku u okviru ACT-ove grant šeme „Podrška zagovaračkim inicijativama u cilju ublažavanja posledica COVID-19“.

Programu podrške ličnom razvoju mladih koji će se realizovati u narednih 6 meseci je zamišljen kroz ciklus radionica podeljenih u 6 grupa na temu „Mentalno zdravlje“ i „Životne veštine“.
Mladima ćemo pružiti i uslufu individualna psihološka savetovanja.

Zagovaračka aktivnost na ovom projektu ima za cilj izradu „Preporuke za rad sa mladima u cilju poboljšanja mentalnog zdravlja i njihovog ličnog razvoja“ koju ćemo dati kao predlog na usvajanje od strane Saveta za mlade kako bi se uvrstila u Akcioni plan i Strategiju za mlade Novog Pazara.

Lista podržanih organizacija i njihovih odobrenih projekata:

• Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom – Beograd-Zvezdara
• Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda (Sandžački odbor) – Novi Pazar
• UG Roditelj – Beograd-Zemun
• Udruženje Svetionik – Novi Pazar
• CZKD – Beograd-Savski Venac
• Pokret pravo na život-Meri – Beograd-Palilula
• Znanje za zdravlje – Beograd-Zvezdara

Udruženje Svetionik sprovodi projekat „Podrška ličnom razvoju mladih nakon pandemije“ u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19 u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Udruženje Svetionik je jedna od podržanih OGD.