RADIONICA – AKTIVIZAM I MLADI 

RADIONICA – AKTIVIZAM I MLADI 

“Aktivan/na sam, dakle postojim.” Tema “Aktivizam i mladi”, koja je obrađena radionicom u sklopu projekta Balkan Youth School, obuhvatila je sam pojam i značaj aktivizma, sa fokusom na omladinski aktivizam. Uz trenera radionice, Admira Smajovića, obrađene su teme i načini formalnog i neformalnog angažovanja mladih, zakonodavni okvir i strateška dokumenta koja se tiču mladih. Dodatno su mapirani svi akteri u okviru javnog, privatnog i civilnog sektora i medija, obrađena je tema “fandrejzinga” i pisanja projektnih prijedloga, a učesnici su tokom treninga imali prilike da razrađuju projektne ideje i izađu sa gotovim prijedlozima projekata, koje će u skorijem periodu probati da realizuju u zajednici. 

O treneru: Admir Smajović, po struci pravnik, osnivač je i izvršni direktor FOKRED-a. Specijalnost mu je projektni menadžment, te pisanje projekta, a profesionalno se bavi držanjem treninga i radionica na teme kao što su: javni nastup, veština pisanja projekta, leadership. Savetnik je u Nacionalnom savetu Aškalija i CODU (Centar za autizam i razvojne smetnje).