RADIONICA “VJEŠTINA PREZENTACIJE I JAVNOG NASTUPA” 

RADIONICA “VJEŠTINA PREZENTACIJE I JAVNOG NASTUPA” 

U okviru treninga „Vještine prezentacije i javnog nastupa“ učesnici su imali priliku upoznati se sa osnovama i tehnikama javnog nastupa, načinima savladavanja treme, načinima uspješnog prezentovanja kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju, kao i pripremama javnog nastupa. Kroz interaktivne vježbe učesnici su zajedno sa trenerima mogli da provježbaju i unapijrede svoj javni nastup. 

Trening je održan u okviru programa poslovnih vještina “KAD ZNAM, ONDA MOGU”. Ovaj program realizuje Forum za kreativno delovanje u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA i udruženjem Svetionik, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta.