BYS – NACIJA, NACIONALIZAM I MUSLIMANI U SRBIJI 

BYS – NACIJA, NACIONALIZAM I MUSLIMANI U SRBIJI 

Nacija, nacionalizam i muslimani u Sbiji” 

Predavač: Ivan Ejub Kostić 

Ivan Ejub Kostić je doktorant na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Filološkom fakultetu na katedri za orijentalistiku, arapski jezik i književnost gde je završio i magistarske studije. Jedan je od osnivača Balkanskog centra za Bliski istok, čiji je i direktor postao 2013. godine. 

Jedan je od osnivača Balkanskog centra za Bliski istok, čiji je i izvršni direktor postao 2013. godine. Koautor je knjige Progonjeni islam publikovane 2013. godine, a 2019. godine je priredio i knjige Savremena islamska misao i Religija, verovanje i građanski identitet. 

Predavanje “Nacija, nacionalizam i muslimani u Srbiji” održano je u okviru projekta “Balkan Youth School-a”