BYS – EMOCIONALNA PISMENOST 

BYS – EMOCIONALNA PISMENOST 

Emocionalna pismenost – put ka boljem razumevanju sebe i drugih 

U okviru Balkan Youth School projekta održano je predavanje na temu “Emocionalna pismenost”. 
Predavanje na ovu temu održala je holistički terapeut, Sanja Došen Savatović. 

Kako bismo se što adekvatnije nosili sa svojim emocijama, važno je da znamo da prepoznamo i svoje i tuđe emocije. Ta veština prepoznavanja emocija se zove emocionalna pismenost i pomaže nam da upravljamo svojim emocijama, da znamo kako, kada i gde ih izražavamo i kako one utiču na druge. 

Nedovoljna svest o emocijama može stvoriti različite probleme, a neke od posledica su anksioznost, depresija, povučenost, socijalni problemi, teškoće u mišljenju i koncentraciji, antisocijalno i agresivno ponašanje.