BYS: Uvod u debatu

BYS: Uvod u debatu

Debata je usmena, formalna diskusija, koja se temelji na struktuisanom iznošenju argumenata. Svrha debate je razvijanje kritičkog mišljenja i razvijanje sposobnosti racionalnog razmišljanja sa različitih pozicija.

Učesnici programa Balkanske omladinske škole učestovali su u dve radionice posvećene umetnosti debatovanja. Cilj radionica “Uvod u debatu” i “Stilovi u debati”, kroz koje su ih vodili treneri Ognjen Miladinović i Milena Baljak, bio je da se unaprede veštine govorništva, podstakne kritičko razmišljanje i ojačaja međusobna zdrava komunikacija.

Tokom zadataka na radionici, učesnici su usavršavali svoje sposobnosti prezentacije stavova i argumenata na ubedljiv način. Kroz strukturirane aktivnosti, sticali su veštine organizacije misli, prilagođavanja govora različitoj publici i veštine brze reakcije na izazove i kritike.

Kulminacija radionice bila je uzbudljiva debata između dve grupe, dok su ostali učesnici pažljivo posmatrali i pružali povratne informacije. Tematika je bila raznolika, obuhvatajući širok spektar tema poput kulture, politike i društva, što je dodatno obogatilo iskustvo.

Ova inspirativna radionica ne samo što je pružila učesnicima Balkanske omladinske škole priliku da usvoje nove veštine, već ih je i zabavila dok su se međusobno upoznavali. Debata je i izuzetan alat za razvoj samopouzdanja, te su se učesnici bolje upoznali sa svojim kapacitetima.