DRAMSKA RADIONICA ZA UČESNIKE MULTICOOL SCHOOL 

DRAMSKA RADIONICA ZA UČESNIKE MULTICOOL SCHOOL 

Dramska radionica ‘U ulozi onih koji stvaraju predrasude’ omogućila je učesnicima ‘MultiCool School’ programa da kroz mini predstave koje su sami osmislili prikažu najčešće predrasude s kojima se u našoj zajednici susreću. 
Nakon predstava razgovarali smo o aktivnostima koje se mogu koristiti u svrhu prevencija i suzbijanja predrasuda.