RADIONICA “PISANJE CV-A” 

RADIONICA “PISANJE CV-A” 

CV nije samo formalno sredstvo pri prijavi za posao ili program. On je vaše prodajno pismo kojim prodajete svoje usluge potencijalnom poslodavcu. U pitanju je dokument koji vam može obezbediti intervju sa poslodavcem i šansu da sebe predstavite uživo i detaljnije. 
Dobro napisan CV je ulaznica za svet čiji deo želite da postanete. On nije garancija da ćete u njemu i ostati, da ćete se snaći, da ćete biti zadovoljniji i da će vas svi prihvatiti. Ali, ako je vaša ulaznica neodgovarajuća, onda ništa od toga ne možete ni saznati. CV napisan na koncizan i struktuiran način, treba da vas prikaže u najboljem svetlu. 
Upravo u sklopu programa “Tvoja stipendija” održano je predavanje na temu “Pisanje CV-a”. 
Predavač na ovu temu bio je Haris Imamović.