Drugi deo programa: “Pokretači promena u zajednici”

Drugi deo programa: “Pokretači promena u zajednici”

Održan je i drugi deo treninga u saradnji sa organizacijom Atina. Učesnici su se ovog puta fokusirali na temu rodno zasnovanog nasilja.

U prvom delu treninga, obrađivali su različite oblike nasilja, uključujući fizičko, psihičko i finansijsko nasilje. Pored toga, razgovarali su o odnosu institucija prema žrtvama i počiniocima nasilja, što je bilo posebno važno za razumevanje problema.

Drugi dan je bio u celosti posvećen izradi akcionih planova za potencijalne lokalne akcije. Učesnice su mapirale probleme u digitalnom okruženju, obrazovnom sistemu i društvu generalno s kojima se žene susreću, a koji direktno proističu iz rodne neravnopravnosti.

Učesnice su pravile akcioni plan, jasno definisale problem, ciljeve i ishode, zatim moguće poteškoće i moguće partnere za realizaciju akcije. Ovo je bilo veoma korisno jer su učesnice imale priliku da svoje ideje pretvore u konkretnu akciju koja bi imala pozitivan uticaj na društvo.