Konferencija u Sarajevu

Konferencija u Sarajevu

“Nitko sam ne može činiti velike stvari, ali svatko može činiti male stvari s velikom ljubavlju. Tek zajednički možemo činiti velike stvari.”

Poslednjeg dana konferencije u Sarajevu održane su dve radionice za učesnike.

Prva radionica, pod mentorstvom Katarine Đukić, obuhvatila je rad na detaljnoj realizaciji aktivnosti, gde su učesnici bili podeljeni u grupe i dobili različite zadatke. Kroz zadatke su se učesnici bliže upoznali sa značajem dobro osmišljene aktivnosti, sagledavajući i moguće faktore rizika.

Tema druge radionice bila je “Izgradnja otpornosti aktivista i volontera kroz negu njihovog mentalnog zdravlja”, gde je mr Sabina Hajrović kroz grupnu terapiju i realne probleme volontera približila značaj negovanja mentalnog zdravlja.