Trodnevni trening u Sarajevu

Trodnevni trening u Sarajevu

Radionicama u okviru trodnevnog treninga u Sarajevu obuhvaćene su i teme pokretanja akcije i metodologija društvenog organizovanja. Akcija uvek treba da prati misiju i viziju Udruženja. Pokretanje akcije obuhvata:

-prepoznavanje i definisanje problema;

-istraživanje problema;

-osmišljavanje aktivnosti;

-sprovođenje i evaluacija.

Metodologijom društvenog organizovanja obuhvaćene su sledeće teme:

-kako nastaju grupe, lideri i pokreti;

-objašnjenje o nastanku i razvoju društvenog organizovanja;

-stvaranje metodologije;

-analiza procesa nastanka grupe, lidera i pokreta.

Učesnici radionica su se kroz praktične zadatke i timski rad bliže upoznali sa procesima navedenim iznad. Predavači na radionicama bile su Snežana Miločić i Katarina Đukić.