MULTICOOL SCHOOL – KLUB KNJIGE “OTPOR” 

MULTICOOL SCHOOL – KLUB KNJIGE “OTPOR” 

Klub knjige “Otpor” Ernesto Sabato 
Otpor je knjiga u kojoj Sabato kao budni posmatrač ljudske egzistencije poziva na pobunu protiv čovekovog duhovnog pada i gubitka međuljudske bliskosti koja dolazi kao posledica 
uništavanja kulturnih vrednosti na kojima su počivale generacije. 
Piščeva duboka zabrinutost za čoveka koji, usled gubitka povezanosti sa drugim ljudima i uzdizanjem svog sopstvenog ja, vodi život na granici beznađa, podstiče čitaoca na promišljanja o vlastitiom životu i idealima kojima savremeni čovek teži. Šta za čoveka predstavlja sreća i koliko je spreman da u nju uključi i druge ljude? 
Da li je uživanje u materijalnom postalo osnovni čovekov ideal i ko je glavni krivac za to? Ovo su samo neka od pitanja koja autor iznosi pred čitaoca u nadi 
da će podstaći promene koje će čoveka vratiti istinskim humanističkim vrednostima, 
a spremnost da se otvorimo za drugog čitavim bićem jedan je od preduslova koji su neophodni za čovekovu istinsku sreću. 
Gosti su bili uvaženi prof. Ana M. Stišović i pisac Siniša Soćanin. 
Učesnici MultiCool School-a su postavljali pitanja i 
kroz razgovor sa predavačima analizirali delo.