Omladinska škola – Savremena islamska misao

Omladinska škola – Savremena islamska misao

Omladinska Škola – Svremena islamska misao je neformalni program obrazovanja koji nudi nove teme, pitanja i informacije iz različitih oblasti religije i humanističkih nauka. Program predstavlja edukativnu platformu za talentirane i uspješne studente, kojom se žele proširiti njihova znanja i osavremeniti pristup i percepcija religijskih, humanističkih i socioloških oblasti.
Ova škola će sadržati: 10 predavanja ukupno, kao i radionice za samousavršavanje: Lidership, PR-javni nastup, kreativno razmišljanje i kreativno prezentiranje. Predavanja će biti održana od strane univerzitetskih profesora i predavača iz Srbije, Bosne i Crne Gore, koji će pružiti studentima fundamentalni okvir u relevantnim naučnim oblastima, pomažući im da steknu razumijevanje u globalnom i lokalnom kontekstu i na taj način dobiju mogućnost da se bave složenim pitanjima savremenog svijeta. Metode ovih nastava neće se odražavati kroz pasivna predavanja i reproduktivno učenje (učenje napamet), već će se radilti na asocijativnom načinu učenja, čime će se stremiti ka razvijanju volje da se stekne sveobuhvatnije znanje i kao takvo implementira kroz društveni angažman.
Program je namjenjen studentima osnovnih i master studija, a definiran je kroz dva modula, od kojih će se jedan organizirati u Novom Pazaru, a drugi u Podgorici.
Program će trajati od 20.10. do 05.11. 2017. god. Ukupan broj polaznika je 45.

Prijave traju do 18.10.2017 do 13 časova i vrše se online putem linka:
!At9S7C6bHLjqilu8aAwSFgfBWu5f…

Teme:
– Kategorije vjeronaučnog znanja modeli i paradigme;
– Doprinosi islamske civilizacije i kulture;
– Komparacija kaznenog prava i šerijatskog prava;
– Prava muslimana u Evropi;
– Metodologija izučavanja islamskog prava;
– Osnovi komunikacije u Kur`anu i Sunetu;
– Islam, modernost i postmodernost;
– Duhovnost u savremenom dobu;
– Savremeno poimanje identiteta;
– Savremene interpretacije Tradicije;
– Vjerska prava i slobode u praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Radionice:
– Pravo na slobodu vjere;
– Pisanje novinarskog teksta;
– Lidership;
– Kreativno razmišljanje i prezentiranje.

Predavači:
– Mr Muhamed Demirović
– Prof Dr Sead Šemsović
– Dr Ana Stišović
– Dr Senad Ganić
– Dr Emir Ćorović
– Mr Ivan Ejub Kostić
– Mr Sulejman Bugari
– Prof Fuad Čekić
– Prof Muharem Demirović
– Prof Omer Kajoshaj
– Prof Afan Latić
– Dr Behlul Kanaqi
– Prof Elmaz Osmanović
– Prof Denis Martinović

Program će također pružiti priliku učesnicima da prezentiraju i diskutuju o njihovim ličnim istraživanjima na radionicama. Nakon završetka programa, učesnici će dobiti sertifikat organizatora.
Ovaj projekat realizira udruženje Svetionik, Centar za edukaciju i razvoj kulture, Horizonti CG i Medresa Mehmet Fatihi.