PREDAVANJA “LJUDI GOVORE” 

PREDAVANJA “LJUDI GOVORE” 

O tome šta sve podrazumevaju pojmovi KULTURA, MULTIKULTURALNOST I INTERKULTURALNOST danas su učesnici MultiCool School programa imali priliku da diskutuju sa profesoricom Anom Stišović Milovanović. 

Učesnici su kroz predavanje na temu “Ljudi govore” bliže upoznati sa multikulturalnim idejama balkanske književnosti i podstaknuti da iskažu sopstveni doživljaj navedenih pojmova. 

Predavanje “Ljudi govore” realizovano je u okviru programa ‘MultiCool School – School of Multicultural Dialoque’ . 

Projekat realizuju udruženje Svetionik, Akademska inicijativa Forum 10 i udruženje Reakt uz podršku Nacionalnog Demokratakog Instituta (NDI). 

O predavaču: 

Prof. dr. Ana Stišović Milovanović, svoju karijeru započela je kao novinar na Televiziji Beograd, zatim je radila kao profesor srpskog jezika i književnosti u više srednjih škola u Beogradu. Kasnije počinje sa radom na Filološkom fakultetu u Beogradu i na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Sada radi u Institutu za srpsku kulturu u Beogradu. Autor je monografija, koautor udžbenika i mnogih priručnika za srpski jezik i književnost; autor je velikog broja naučnih tekstova, članaka i publikacija. Učesnik je na preko 60 naučnih i profesionalnih konferencija širom Evrope i Balkana.