PREDRASUDE I STEREOTIPE 

PREDRASUDE I STEREOTIPE 

Nešto više o stereotipima i predrasudama, korenima njihovih nastajanja i načinima kako se suočiti sa istima predočio nam je Teo Taraniš na radionici :’Interkulturalnim učenjem ka većoj toleranciji među mladima’. 
Učesnici MultiCool Shool-a su imali priliku da izlože stereotipe koje i sami gaje, kao i one kojima su izloženi u svojoj zajednici.