PREDAVANJE – “NACIONALNI IDENTITET, BOŠNJACI I BOSANSKI JEZIK” 

PREDAVANJE – “NACIONALNI IDENTITET, BOŠNJACI I BOSANSKI JEZIK” 

Caffe dijalog na temu “NACIONALNI IDENTITET, BOŠNJACI I BOSANSKI JEZIK” 
Učesnici BYS su kroz predavanje cijenjenog profesora dr. Seada Šemsovića imali priliku da saznaju nešto više o Bosni, Bošnjacima, značaju bosanskog jezika i samog identiteta. 
Šta je to što smo mi i šta je to što trebamo znati o sebi – glavno je pitanje na koje je željeno biti odgovoreno predavanjem. 
“Čovjek mora naučit’ kakav je stvarno, a ne kakav je umislio da jeste.” 
Identitet je sklop nacionalnog, religijskog i jezičkog u nama. Obaveza svakog pojedinca je da poznaje svoj identitet, a pravo na njega imaju svi. 
Učesnici programa su imali priliku da postavljaju pitanja na datu temu, razmijenjuju mišljenja te dobiju odgovore od cijenjenog predavača.