RADIONICA “AKTIVIZAM U ZAJEDNICI” 

RADIONICA “AKTIVIZAM U ZAJEDNICI” 

U okviru programa “Omogući stipendiju” održana je kreativna radionica na temu “Aktivizam u zajednici“ 

Trener na radionici bio je Admir Smajović. 
Na radionici se govorilo o tome kako mladi treba da budu usmjereni ka pronalsku unutrašnjih motiva kako bi se angažovali i kako bi korist od njihovog rada i djelovanja imala cijela zajednica. 

O predavaču: 

Po struci pravnik, osnivač je i izvršni direktor FOKRED-a. Specijalnost mu je projektni menadžment, te pisanje projekta, a profesionalno se bavi držanjem treninga i radionica na teme kao što su : javni nastup, vještina pisanja projekata, leadership. Savjetnik je u Nacionalnom savetu Aškalija i CODU (Centar za autizam i razvojne smetnje). 

Polaznici Akademije mladih lidera pokazali su posebno interesovanje za ovu temu. 
Cilj radionice jeste doprinos lokalnoj zajednici i afirmacija mladih ka aktivizmu.