ODRŽANA RADIONICA:”VJEŠTINE KOMUNIKACIJE, PREGOVARANJE I TIMSKI RAD” 

ODRŽANA RADIONICA:”VJEŠTINE KOMUNIKACIJE, PREGOVARANJE I TIMSKI RAD” 

U sklopu programa Balkan Youth School održana je i prva kreativna radionica, na temu “Vještine komunikacije, pregovaranje i timski rad.” Trener na radionici je bio Admir Smajović. Učesnici su bili podijeljeni u dvije grupe, te je radionica održana u dva termina. 

U okviru radionice na kreativan način su obrađene teme kao što su: pojam i značaj komunikacije, elementi komunikacije, tipovi i stilovi komunikacije, tehnike uspješne komunikacije i pregovaranja. 

Posljednji dio radionice se odnosio na timski rad i šta on podrazumijeva. Trener je učesnicima postavio dva zadatka u kome su svi uzeli učešće, što im se posebno dopalo, jer su imali priliku da se kroz zajednički rad dodatno upoznaju i zbliže. 

O predavaču: 

Admir Smajović, po struci pravnik, osnivač je i izvršni direktor FOKRED-a. Specijalnost mu je projektni menadžment, te pisanje projekta, a profesionalno se bavi držanjem treninga i radionica na teme kao što su: javni nastup, vještina pisanja projekata, leadership. Savjetnik je u Nacionalnom savetu Aškalija i CODU (Centar za autizam i razvojne smetnje).